Edvard Grieg og sjukdomen hans

Arrangementsinformasjon

Velkomne til eit musikalsk forteljarprogram om Grieg og kampen mot smitte på slutten av 1800-talet.


Medverkane: 

Ole Didrik Lærum, forteljar

Reidun Horvei, song

Inger-Kristine Riber, klaver


Med atterhald om endringar. 

Me fylgjer til ei kvar tid retningslinene til styresmaktene og det kan på kort varsel verta fleire tilgjengelege billettar. Skulle me måtte avlyse ein eller fleire konsertar grunna covid-19 vil kjøpte billettar bli refundert.


TRYGT KONSERTBESØK

Lærumhuset fylgjer styresmaktene sine føreskrifter og retningsliner for å skapa eit sikkert miljø for publikum og tilsette. Når du vitjar Lærumhuset ber me deg om at du:

  • Held god avstand til andre vitjande 
  • Fylgjer retningslinene for inn- og utgang
  • Er nøye med hand- og hostehygiene
  • Ikkje ta del om du har luftvegssymptom eller sit i karantene.


Ein bør rekne noko meir ventetid ved innslepp til konserten enn vanleg, og me tilrår å møte opp 20 min før framsyninga startar ved hageinngangen. Me ynskjer deg ein god konsert og me gler oss til å sjå deg! 

grieg
vangsly
voss
smitte
tuberkulose