Avtrykket etter Alexander L. Kielland-ulykken

Arrangementsinformasjon

I 2020 er det 40 år siden 123 mennesker mistet livet da boligplattformen Alexander L. Kielland kantret i Nordsjøen 27. mars 1980. Dette er den største arbeidsulykken i norsk oljehistorie, og har satt dype spor i vår region. Hva gjør en så dramatisk hendelse med menneskene som berøres? 

Forfatter Atle Berge, journalist Tommas T. Skretting og fotograf Tord F. Paulsen står henholdsvis bak romanen Puslingar, dokumentarboka Alexander L. Kielland-ulykken og fotofortellingen Plattformen som ikke kunne velte. Sistnevnte er også boka hele Rogaland skal lese i høst.

Møt Berge, Skretting og Paulsen i samtale med Nasjonalbibliotekar og «oljeunge» Aslak Sira Myhre. 

Informasjon fra Kapittel om smittevernregler i forbindelse med COVID-19:  

  • Sølvberget følger Helsedirektoratets retningslinjer for arrangementer.  

  • For å sikre rask smittesporing må alle kjøpe billett på forhånd, og alle billetter må være registrert med navn på personen som skal delta. Dette innebærer at det kun er mulig å bestille én billett om gangen.   

  • Festivalpass gir gratis adgang til alle arrangementer forutsatt ledig plass, men festivalpassholdere må likevel reservere plass til alt de skal delta på. Plassreservering er gratis, med unntak av enkelte eksterne arrangementer der gebyr kan forekomme.  

  • På grunn av avstandsregelen har vi i år redusert publikumskapasitet, og vi ber publikum om å vise hensyn og ikke reservere flere billetter enn det som skal benyttes, for at flest mulig få plass på arrangementene.   

  • Endringer i programmet som følge av COVID-19 må påberegnes og vil ikke bli kompensert for, men blir arrangementet avlyst, vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.  

  • Alle ansatte og frivillige på Kapittel er pålagt å ivareta god håndhygiene, overholde avstand og holde seg hjemme om de er syke, og vi oppfordrer vårt publikum til å gjøre det samme.  

kapittel20
kinosal1
onsdag
berge
samlaget
myhre
paulsen
helerogalandleser
hertevig
skretting
kagge
a-fordel
rabatt
kommunen