Same tid neste veke? Samtaler med Thorvald Steen

Arrangementsinformasjon

Thorvald Steen har et langt forfatterskap bak seg, som tok en ny vending høsten 2013. En fjern slektning fortalte at Steen bar på den samme arvelige sykdommen som en ukjent onkel. Dette vendepunktet førte til romanene Det hvite badehuset og Det siste fotografiet

Mette Karlsvik har møtt Steen jevnlig de siste årene, og møtene har blitt til boka Same tid neste veke? Samtaler med Thorvald Steen. Her utforsker de temaer som familiehemmeligheter, skam, menneskeverd, teknologi og psykiatri, og hvordan skjønnlitteraturen kan hjelpe oss å forstå verden rundt oss. Møt de to forfatterne i samtale om sin nye bok. 

Informasjon fra Kapittel om smittevernregler i forbindelse med COVID-19:  

  • Sølvberget følger Helsedirektoratets retningslinjer for arrangementer.  

  • For å sikre rask smittesporing må alle kjøpe billett på forhånd, og alle billetter må være registrert med navn på personen som skal delta. Dette innebærer at det kun er mulig å bestille én billett om gangen.   

  • Festivalpass gir gratis adgang til alle arrangementer forutsatt ledig plass, men festivalpassholdere må likevel reservere plass til alt de skal delta på. Plassreservering er gratis, med unntak av enkelte eksterne arrangementer der gebyr kan forekomme.  

  • På grunn av avstandsregelen har vi i år redusert publikumskapasitet, og vi ber publikum om å vise hensyn og ikke reservere flere billetter enn det som skal benyttes, for at flest mulig få plass på arrangementene.   

  • Endringer i programmet som følge av COVID-19 må påberegnes og vil ikke bli kompensert for, men blir arrangementet avlyst, vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.  

  • Alle ansatte og frivillige på Kapittel er pålagt å ivareta god håndhygiene, overholde avstand og holde seg hjemme om de er syke, og vi oppfordrer vårt publikum til å gjøre det samme.  


kapittel20
kjelleren
søndag
pax
karlsvik
steen
a-fordel
rabatt