Arbeiderlitteratur

Arrangementsinformasjon

LOs litteraturpris deles ut for første gang i 2020. Målet med prisen er å øke statusen til arbeiderlitteraturen, og løfte fram arbeidsfolks fortellinger. Men hva er egentlig arbeiderlitteratur i dag?

Atle Berge og Lars Ove Seljestad er begge nominert til prisen for sine siste bøker «Puslingar» og «Snøen stryk ut alle spor», og vil samtale om begrepet arbeiderlitteratur med forfatter og Klassekampen-skribent Sandra Lillebø.

Arrangeres i samarbeid med Klassekampen.

Arrangementet streames. Mer informasjon om det finner du her.

Informasjon fra Kapittel om smittevernregler i forbindelse med COVID-19:  

  • Sølvberget følger Helsedirektoratets retningslinjer for arrangementer.  

  • For å sikre rask smittesporing må alle kjøpe billett på forhånd, og alle billetter må være registrert med navn på personen som skal delta. Dette innebærer at det kun er mulig å bestille én billett om gangen.   

  • Festivalpass gir gratis adgang til alle arrangementer forutsatt ledig plass, men festivalpassholdere må likevel reservere plass til alt de skal delta på. Plassreservering er gratis, med unntak av enkelte eksterne arrangementer der gebyr kan forekomme.  

  • På grunn av avstandsregelen har vi i år redusert publikumskapasitet, og vi ber publikum om å vise hensyn og ikke reservere flere billetter enn det som skal benyttes, for at flest mulig få plass på arrangementene.   

  • Endringer i programmet som følge av COVID-19 må påregnes og vil ikke bli kompensert for, men blir arrangementet avlyst, vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.  

  • Alle ansatte og frivillige på Kapittel er pålagt å ivareta god håndhygiene, holde avstand og holde seg hjemme om de er syke, og vi oppfordrer vårt publikum til å gjøre det samme.  

 

kapittel20
møteplassen
torsdag
klassekampen
aschehoug
seljestad
lillebø
berge
samlaget
kommunen