Barnløshet og biologi

Arrangementsinformasjon

Endring pr. onsdag 16. september: 

Marie Aubert har blitt syk, og kan desverre ikke delta på arrangementet. Arrangementet gjennomføres derfor som en samtale mellom journalist Karin Haugen, som er aktuell med Det golde landet, og sjefsredaktør Cathrine Sandnes. 

Opprinnelig programinformasjon:

Forfatter Marie Aubert har gjort internasjonal suksess med romanen Voksne mennesker, der hun skildrer den single arktiekten Idas lengsel etter barn og familie. Journalist Karin Haugen er aktuell med Det golde landet, et personlig essay om å være ufrivillig barnløs, og om vekten av morskap og utenforskap gjennom ulike tider. 

Aubert og Haugen samtaler om biologi og barnløshet med sjefsredaktør Cathrine Sandnes. 

Informasjon fra Kapittel om smittevernregler i forbindelse med COVID-19:  

  • Sølvberget følger Helsedirektoratets retningslinjer for arrangementer.  

  • For å sikre rask smittesporing må alle kjøpe billett på forhånd, og alle billetter må være registrert med navn på personen som skal delta. Dette innebærer at det kun er mulig å bestille én billett om gangen.   

  • Festivalpass gir gratis adgang til alle arrangementer forutsatt ledig plass, men festivalpassholdere må likevel reservere plass til alt de skal delta på. Plassreservering er gratis, med unntak av enkelte eksterne arrangementer der gebyr kan forekomme.  

  • På grunn av avstandsregelen har vi i år redusert publikumskapasitet, og vi ber publikum om å vise hensyn og ikke reservere flere billetter enn det som skal benyttes, for at flest mulig få plass på arrangementene.   

  • Endringer i programmet som følge av COVID-19 må påberegnes og vil ikke bli kompensert for, men blir arrangementet avlyst, vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.  

  • Alle ansatte og frivillige på Kapittel er pålagt å ivareta god håndhygiene, holde avstand og holde seg hjemme om de er syke, og vi oppfordrer vårt publikum til å gjøre det samme.  

kapittel20
onsdag
gyldendal
oktober
aubert
haugen
salongen
sandnes
cathrine