Vossa Jazz 2017, dagskort sundag

Arrangementsinformasjon
Default file 1485330442

Gjeld alle konsertane sundag 09.04. dersom ledig kapasitet. Billetten må bytast i armband på billettkontoret på Park. 

Til kyrkjekonserten og konsertane i Osasalen kan gjester med dagskort kjøpa plassbillett for å vera sikra tilgang.

Sjå www.vossajazz.no for program.

voss
vossajazz
festival
jazz
jazzfestival
musikk
dagskort
dagskortsundag

Restriksjoner

Dagskort gir tilgang til konsertar dersom ledig kapasitet.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billettar vert ikkje refundert. Med atterhald om trykkfeil og endring i programmet.