Barns selvfølelse

EVENT INFORMATION

I dette kurset lærer du forskjellen på  ”selvfølelse” og ”selvtillit” og betydningen av begge. Og hvordan du kan styrke barnets selvfølelse.

I tillegg tar vi opp:

-Hvordan kan vi som foreldre bidra til at barnet utvikler en sunn selvfølelse?

-Hvordan påvirker vår egen selvfølelse barna våre?

-Hvordan kan vi på best mulig måte ta vare på begge parters selvfølelse.

-Hvordan vår egen selvfølelse påvirker oss som foreldre.

-Hvordan vi kan jobbe med vår egen selvfølelse.

Seminaret er først og fremst rettet mot foreldre med barn fra 0 – 13 år, men er også interessant for andre som er opptatt av barns utvikling, selvfølelse og foreldrerollen.

 Kursleder: Kurset ledes av Hedvig Montgomery. Hedvig er psykolog, familieterapeut og seminarleder for Famlab.


Mer info og påmelding: http://www.famlab.no/styrk-ditt-barns-selvfolelse/

sentralen
eksternbillett